IVECO CAPITAL

Strona główna / IVECO CAPITAL


Od ponad 20 lat IVECO Capital wspiera klientów przy zakupach produktów IVECO. Odbywa się to dzięki atrakcyjnemu finansowaniu całej gamy lekkich, średnich i ciężkich pojazdów użytkowych. Finansowanie zapewniane jest przez usługi dopasowane do indywidualnych potrzeb. Głównym celem wsparcia jest pomoc klientom w sfinansowaniu zakupu pojazdów w sposób najbardziej korzystny dla ich działalności.

Używamy w tym celu fachowej znajomości branży oraz siły finansowej wynikającej z członkostwa w Grupie IVECO, która należy do jednej znajwiększych organizacji na świecie – CNH Industrial.

IVECO Capital dostarcza szereg elastycznych usług finansowych. Ich celem jest pomoc przewoźnikom w osiąganiu maksymalnych korzyści.

Zakupy pojazdów są finansowane przy pomocy różnych produktów, w tym m.in.: 

 • najem 
 • leasing operacyjny 
 • leasing finansowy

Leasing operacyjny

Leasing Operacyjny jest rodzajem umowy finansowej, zgodnie z którą przedmiot leasingu jest uznawany jako pozycja pozabilansowa, a Iveco Capital (Finansujący) pozostaje właścicielem przedmiotu leasingu.

Jak to działa?

 1. Na początku uzgadnianie są specjalne warunki użytkowania pojazdu.
 2. Następnie ustalane są miesięczne spłaty kapitału i odsetek na cały okres obowiązywania umowy.
 3. Na koniec obowiązywania umowy Leasingobiorca może przedłużyć umowę na kolejny okres, zwrócić pojazd do finansującego lub wykupić go (za kwotę ustaloną z góry kwotę).

Ważne:
Jeżeli okres leasingu operacyjnego nie przekracza 5 lat, Leasingodawca ma tytuł prawny i podatkowy do przedmiotu leasingu, co uprawnia go do efektywnego wykorzystania odpisów od podstawy opodatkowania. Leasingobiorca może odpisać całą kwotę raty z tytułu leasingu, księgując ją w rachunek wyników.

Główne cechy i zalety:

 • mniejsze raty miesięczne
 • niskie nakłady inwestycyjne na początku
 • brak ryzyka własności przedmiotu leasingu
 • przedmiot leasingowy jest traktowany jako pozycja pozabilansowa
 • elastyczność pozwalająca przedłużyć okres leasingu
 • efektywność podatkowa - kwoty spłaty podlegają odliczeniu od dochodu do opodatkowania
 • leasingobiorca płaci podatek VAT od miesięcznych spłat, a nie od głównej kwoty zakupu

Leasing finansowy

Leasing finansowy to spora korzyść dla klienta, gdyż jego firma nie musi ponosić jednorazowych nakładów inwestycyjnych. Wpływa to na przepływy pieniężne i bilans oraz uwalnia znaczne zasoby finansowe, które Klient może wykorzystać w swojej działalności podstawowej.

 

Ważne:

W przypadku umowy na okres 5 lat lub mniej, Iveco Capital pozostaje prawnym właścicielem przedmiotu leasingu. Wówczas możliwość odpisów amortyzacyjnych jest przekazywana Leasingobiorcy razem z odsetkowymi ratami leasingowymi.

Główne cechy i zalety:

 • elastyczny i efektywny podatkowo sposób finansowania zakupu pojazdu
 • możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych
 • zwiększenie przepływów pieniężnych
 • możliwość przedłużenia okresu leasingu
 • podatek VAT jest płatny z góry od wartości całej transakcji.
Program pomocy drogowej 24/7.
Podany numer telefonu łączy z Centrum Obsługi Klientów w przypadku nieoczekiwanych awarii pojazdów.