Gwarancje na pojazdy IVECO

Strona główna / Gwarancje na pojazdy IVECO

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

Ogólne warunki gwarancji

 

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI IVECO

Poniżej zamieszczono omówienie ogólnych warunków gwarancji, jaka jest udzielana na pojazdy użytkowe IVECO sprzedawane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Prosimy o dokładne zapoznanie się z nimi, gdyż ich respektowanie w połączeniu z przestrzeganiem wszystkich wskazówek zawartych w dostarczonej do Pojazdu książce pt. "Instrukcja Obsługi" zapewni jego bezawaryjną pracę przez długi okres przy zachowaniu kosztów eksploatacji na możliwie najniższym poziomie.

 

Dokumentem potwierdzającym gwarancję Pojazdu jest Książka Gwarancyjna, zawierająca Ogólne Warunki Gwarancji i Kartę Gwarancyjną. Książką Gwarancyjna służy również do rejestrowania wykonanych napraw gwarancyjnych i obsług planowych Pojazdu i powinna wraz z Kartą Gwarancyjną zawsze towarzyszyć Pojazdowi. Karta Gwarancyjna jest podstawowym dokumentem umożliwiającym identyfikację Pojazdu w okresie gwarancji. Rekomendujemy przechowywanie Książki Gwarancyjnej z Kartą Gwarancyjną wraz z innymi dokumentami Pojazdu.

 

Udzielona gwarancja jest uznawana przez całą sieć dealerską marki IVECO, ale tylko w odniesieniu do certyfikowanych przez IVECO części zainstalowanych w Pojeździe na etapie jego produkcji lub zamontowanych w związku z wykonaniem napraw gwarancyjnych.

 

Przestrzeganie planu obsług planowych IVECO jest podstawowym wyznacznikiem właściwej eksploatacji Pojazdu, w zgodzie z wytycznymi Producenta Pojazdu, a jednocześnie warunkiem korzystania z gwarancji. Szczególne znaczenie ma stosowanie środków smarnych, płynów i materiałów eksploatacyjnych spełniających normy jakościowe Producenta Pojazdu.

1. Gwarancja

1.1  Sprzedawca udziela gwarancji na prawidłowe działanie Pojazdu, na maksymalny okres podany w następnych paragrafach, począwszy od dnia rejestracji Pojazdu i zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w niniejszej Książce Gwarancyjnej.

1.2  Gwarancja polega na bezpłatnym dostarczeniu i wymianie elementów niezdatnych do dalszego użytkowania na skutek ustalonej wady materiału, korzystając wyłącznie z oryginalnych części zamiennych IVECO: nowych lub fabrycznie regenerowanych, albo na naprawie tych elementów, które okażą się niesprawne, lecz zdatne do dalszego użytkowania. Bezpłatne dla Klienta są zarówno materiały jak i robocizna.

1.3  Świadczenia gwarancyjne są realizowane bezpośrednio przez Sprzedawcę bądź autoryzowane warsztaty serwisowe sieci IVECO.

1.4  Cała sieć serwisowa Producenta jest dostępna w celu wykonania usług gwarancyjnych pod warunkiem, że uprawnienia gwarancyjne potwierdza Karta Gwarancyjna i / lub informatyczne systemy Producenta.

1.5  Czas oczekiwania na wykonanie czynności serwisowych objętych gwarancją nie daje prawa Kupującemu i/lub Użytkownikowi do żadnych roszczeń odszkodowawczych, w szczególności z tytułu odszkodowań lub kar umownych za niedostarczenie przewożonego ładunku na czas, utratą zysków bądź też do wynajmu pojazdu zastępczego, zwrotu kosztów związanych z pobytem kierowcy w hotelu w trakcie naprawy, itp.

1.6  W żadnym wypadku, w którym wymagana jest pomoc serwisowa lub naprawa objęta gwarancją, Kupujący lub Użytkownik nie może domagać się rozwiązania umowy sprzedaży Pojazdu lub odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania umowy sprzedaży.

2. Unieważnienie

2.1  Gwarancja wygasa po osiągnięciu pierwszego z dwóch ograniczeń, czasowego lub kilometrowego, które są wskazane w niniejszych Ogólnych Warunkach Gwarancji.

2.2  Gwarancja wygasa w przypadku braku zachowania należytej dbałości podczas użytkowania Pojazdu.

2.3  Gwarancja wygasa także w przypadku:

·         braku wykonywania przeglądów planowych wymaganych przez Producenta i potwierdzenia faktu ich wykonywania w Książce Gwarancyjnej i /lub systemach informatycznych Producenta Pojazdu lub Dealera;

·         stosowania paliw, środków smarnych, olejów lub wszelkich innych płynów, które nie spełniają wymogów Producenta Pojazdu. Wymagania IVECO odnośnie wymienionych materiałów znajdują się w książce „Instrukcja Obsługi” dla danego modelu Pojazdu.

·         modyfikacji bądź nieuprawnionych ingerencji w podzespoły, zespoły lub oprogramowanie, które to zostały dostarczone oryginalnie przez Producenta Pojazdu takich jak, tytułem przykładu i niewyczerpująco: centralki elektroniczne, prędkościomierz, tachograf cyfrowy, ogranicznik prędkości, skrzynia biegów itp.;

·         przewożenia ładunków powodujących przekraczanie limitów i rozkładu obciążeń wskazanych przez Producenta i dozwolonych przepisami prawa;

·         używania Pojazdu w wyścigach, zawodach sportowych, pokazach umiejętności jazdy itp.; 

·         używania Pojazdu w kamieniołomach i/lub na placach budowy lub na drogach o naruszonej strukturze, które nie są przeznaczone do ruchu pojazdów (z wyjątkiem pojazdów z napędem na wszystkie koła oraz pojazdów z gamy TRAKKER);

·         modyfikacji Pojazdu bez uzyskania wyraźnej zgody Producenta lub która została wyraźnie zabroniona przez Producenta. 

3. Ograniczenia

3.1. Uznana gwarancja ogranicza się jednoznacznie do podzespołów oryginalnie zamontowanych przez Producenta Pojazdu.

3.2. W zakresie wyposażenia lub osprzętu montowanego przez firmy zabudowujące/serwisy blacharsko-lakiernicze/warsztaty/osoby trzecie, odpowiadają oni bezpośrednio lub za pośrednictwem ich organizacji, na podstawie przepisów prawa oraz na podstawie uzgodnionych warunków umownych.

3.3. Opony objęte są odrębną gwarancją ich producenta.

4. Wyłączenia

Wyłączeniu spod wszystkich gwarancji we wszystkich gamach Pojazdów podlegają:

·     wycieki powietrza, olejów i płynów eksploatacyjnych bez wymiany / naprawy części powodującej usterkę;

·     dostawy i wymiany materiałów eksploatacyjnych (oleje, paliwa, klocki i okładziny hamulcowe, tarcze i bębny hamulcowe, tarcze sprzęgieł, paski napędowe, filtry, żarówki, bezpieczniki, pióra wycieraczek, świece zapłonowe itd.);

·     obsługi planowe i inne czynności konserwacyjne, w tym smarowanie;

·     interwencje wynikające ze zużycia na skutek użytkowania pojazdu;

·     interwencje wynikające z wypadków lub aktów wandalizmu, zarysowań i/lub otarć karoserii oraz uszkodzeń przez nie spowodowanych, zjawisk atmosferycznych, klęsk żywiołowych;

·     interwencje wynikające z warunków pracy oraz jazdy nie spełniających wymogów Producenta Pojazdu;

·     interwencje wynikające z uszkodzeń spowodowanych montażem podzespołów niezatwierdzonych przez IVECO;

·     interwencje konieczne do usunięcia modyfikacji, uszkodzeń i innych zmian w Pojeździe, w jego elementach i zespołach będących konsekwencją modyfikacji lub nieuprawnionej ingerencji w podzespoły, zespoły lub w oprogramowanie dostarczone oryginalnie przez Producenta, takich jak, tytułem przykładu lecz niewyczerpująco: centralki elektroniczne, prędkościomierz, tachograf cyfrowy, ogranicznik prędkości, skrzynia biegów, itp.;

·     interwencje zwyczajowo objęte gwarancją, lecz co do których zaistniał jeden z warunków wykluczenia.

5. Gwarancja DAILY

5.1  Gwarancja w 1-szym roku: gwarancja obejmuje prawidłowe działanie całego Pojazdu, bez limitu przebytych kilometrów i z uwzględnieniem wyłączeń przedstawionych w paragrafie 4. „Wyłączenia”.

5.2  Gwarancja w 2-gim roku: gwarancja obejmuje prawidłowe działanie całego Pojazdu, bez limitu przebytych kilometrów, z uwzględnieniem wyłączeń przedstawionych w paragrafie 4. „Wyłączenia" oraz usterek dotyczących akumulatora, sprzęgła, reflektorów, przedniej szyby, szyb, amortyzatorów, powłoki lakierniczej oraz korozji.

5.3  Gwarancja nie obejmuje także następujących czynności: przeglądów planowych, ustawiania / regulacji / kalibracji podzespołów Pojazdu (o ile nie są konieczne z powodu wymiany gwarancyjnej części lub podzespołu), czyszczenia i napełniania układu klimatyzacji i lakierowania.

5.4  Gwarancja wygasa po osiągnięciu ograniczenia czasowego.

6. Gwarancja EUROCARGO (< 18 ton)

6.1  Gwarancja w 1-szym roku: gwarancja obejmuje prawidłowe działanie całego Pojazdu, bez limitu przebytych kilometrów i z uwzględnieniem wyłączeń przedstawionych w paragrafie 4. „Wyłączenia”.

6.2  Gwarancja w 2-gim roku: gwarancja obejmuje prawidłowe działanie wyłącznie niżej przedstawionych podzespołów, które stanowią główne elementy układu napędowego z ograniczeniem przebiegu Pojazdu do 200 000 km i z uwzględnieniem wyłączeń przedstawionych w paragrafie 4. „Wyłączenia”:

·    Silnik: wał korbowy oraz łożyska główne i korbowodowe, koła zębate rozrządu, koło zamachowe, pompa olejowa, wałek rozrządu, popychacze i dźwignie zaworów, zawory i gniazda, tłoki i pierścienie, tuleje cylindrów, korbowody, turbosprężarka, głowica cylindrów i uszczelki, blok cylindrów, zespół pompy wodnej, piasta wentylatora.

·    Pompa wtryskowa i wtryskiwacze z wyłączeniem kalibracji, zużycia i uszkodzeń związanych ze stosowaniem nieodpowiedniego rodzaju paliwa. 

·    Skrzynia biegów: koła zębate, wałki, widełki i drążki, łożyska.

·    Wał napędowy z przegubami i podporami.

·    Osie napędowe: pochwa mechanizmu różnicowego, przekładnia główna, mechanizm różnicowy, łożyska, półosie, zwolnice, skrzynie rozdzielcze.

Gwarancja wygasa po osiągnięciu pierwszego z wymienionych limitów (czasowego lub kilometrowego).

7.    Gwarancja STRALIS, S-WAY, X-WAY, EUROCARGO (>= 18 ton)

7.1  Gwarancja w 1-szym roku: gwarancja obejmuje prawidłowe działanie całego Pojazdu, bez limitu przebytych kilometrów i z uwzględnieniem wyłączeń przedstawionych w paragrafie 4. „Wyłączenia”.

7.2  Gwarancja w 2-gim roku: gwarancja obejmuje prawidłowe działanie elementów układu napędowego, zgodnie z opisem przedstawionym w punkcie 6.2 bez limitu przebytych kilometrów i z uwzględnieniem wyłączeń przedstawionych w paragrafie 4. „Wyłączenia":

Gwarancja wygasa po osiągnięciu ograniczenia czasowego.

8. Gwarancja TRAKKER

8.1  Gwarancja w 1-szym roku: gwarancja obejmuje prawidłowe działanie całego Pojazdu bez limitu przebytych kilometrów i z uwzględnieniem wyłączeń przedstawionych w paragrafie 4 „Wyłączenia”.

8.2  Gwarancja w 2-gim roku: gwarancja obejmuje prawidłowe działanie elementów układu napędowego, zgodnie z opisem przedstawionym w punkcie 6.2 oraz z ograniczeniem przebiegu Pojazdu do 200 000 km i z uwzględnieniem wyłączeń przedstawionych w paragrafie 4. „Wyłączenia":

Gwarancja wygasa po osiągnięciu pierwszego z wymienionych limitów (czasowego lub kilometrowego).

W przypadku dodatkowych pytań na temat gwarancji na pojazdy IVECO zapraszamy do kontaktu.

 

ODDZIAŁ POZNAŃ GSC

Wschodnia  8
62-080 Swadzim

+48 693 040 066
serwis.poznan@grupagibas.pl

 

ODDZIAŁ SZCZECIN GSC

Motaniec  31
73-108 Szczecin

+48 91 563 35 00
serwis.szczecin@grupagibas.pl

ODDZIAŁ GORZÓW WLKP. GSC

ul. Podmiejska  15A
66-400 Gorzów Wielkopolski

+48 95 725 66 00
serwis.gorzow@grupagibas.pl

ODDZIAŁ PIŁA GSC

ul. Wawelska  115
64-920 Piła

+48 67 34 92 040
serwis.pila@grupagibas.pl

Godziny otwarcia:

Pn - Czw 7:00 - 21:00 | Pt 7:00 - 20:00 | Sob 7:00 - 15:00

Program pomocy drogowej 24/7.
Podany numer telefonu łączy z Centrum Obsługi Klientów w przypadku nieoczekiwanych awarii pojazdów.